Veľkoobchod s tkaninami

Sklad veľkoobchodu:

Ku Bratke 5607/5
(Areál Levitex a.s.)
48°12’11.2″N 18°35’59.5″E
SK-934 01 Levice

Kontakt

Erich Rideg
rideg@rideg.sk
+421 905 471799

Vyberte si z ponuky

Kontaktujte nás

Kontakt

Pracovný čas

Po- Pia: 08:00 – 15:00 hod

Adresy

Adresa prevádzky

Družstevnícka ul. 5089,
SK-934 01 Levice
(48°13’04.4″N 18°37’44.8″E)

Adresa veľkoskladu

Ku Bratke 5607/5
(areál Levitex a.s., 48°12’11.2″N 18°35’59.5″E)
SK-934 01 Levice

Údaje o spoločnosti

RIDEG, s.r.o.
Lipová 10
934 01 Levice

IČO: 36549223
DIČ: 2020157733
IČ DPH: SK2020157733

Register
OS Nitra, Oddiel: Sro, vl.č. 13448/N

Bankové spojenie

Peňažný ústav
TATRABANKA a.s.

IBAN: SK77 1100 0000 0026 2576 4480
SWIFT (BIC) TATRSKBX