viac ako 25 rokov skúseností

Colné a poradenské služby

pri vývoze a dovoze tovaru do a z tretích krajín

naše služby

COlné služby

pri vývoze a dovoze tovaru

Poradenstvo

o colných službách

Zasielateľstvo

Popis zasielateľstva

Veľkoobchod s textilom

O textíliách

COLNÁ DEKLARÁCIA

Hlavná služba v našom portfóliu. Už 25 rokov zabezpečujeme kompletné spracovanie a vystavenie sprievodných dokumentov potrebných pri dovoze alebo vývoze tovaru do a z tretích krajín.

DOKUMENTY

Vystavenie sprievodných colných dokladov JCD, JCDd, deklarácia colnej hodnoty, CMR, karnet TIR, karnet ATA, fytocertifikát a iné.

ZASTUPOVANIE

Naša kancelária je v blízkosti pobočky colného úradu. Po dohode Vás môžeme zastupovať aj v iných pobočkách colného úradu. 

Zasielateľstvo

Vnútroštátne a medzinárodné cestné zasielateľstvo v rámci celej Európy, príp. Ázie. Cestné zasielateľstvo zabezpečuje hlavne v spolupráci zmluvných dopravcov. Jedná sa o prepravy celovozových zásielok, príp. dokládok.

Veľkoobchod

Spoločnosť tiež prevádzkuje veľkoobchod s metrovým textilom a tkaninami

POMôŽEME VÁM S PRECLENÍM AJ S VAŠIMI ZÁSIELKAMI
KONTAKTUJTE NÁS

Kontakt

Pracovný čas

Po- Pia: 08:00 – 15:00 hod

Adresy

Adresa prevádzky

Družstevnícka ul. 5089,
SK-934 01 Levice
(48°13’04.4″N 18°37’44.8″E)

Adresa veľkoskladu

Ku Bratke 5607/5
(areál Levitex a.s., 48°12’11.2″N 18°35’59.5″E)
SK-934 01 Levice

Údaje o spoločnosti

RIDEG, s.r.o.
Lipová 10
934 01 Levice

IČO: 36549223
DIČ: 2020157733
IČ DPH: SK2020157733

Register
OS Nitra, Oddiel: Sro, vl.č. 13448/N

Bankové spojenie

Peňažný ústav
TATRABANKA a.s.

IBAN: SK77 1100 0000 0026 2576 4480
SWIFT (BIC) TATRSKBX